Bereket Sigorta

Bereket Sigorta Anonim Şirketi 1995 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne sigorta alanındaki hizmetlerinin geniş kitlelere fayda sağlanmasını amaçlanır. Bereket Sigorta 2017 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifine devredilmiştir. Kasko, trafik, yangın, tarım, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, DASK ve sorumluluk sigortaları gibi birçok branşlarda faaliyet göstermektedir. Bereket Sigorta, gelecek için yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışı ile sigorta sektöründe ismini duyurmaktadır.

Araç Sigortası

Bereket sigorta araç sigortası ile sürücülere hukuki destek, çekme, çarpışma, çarpma, yanma, çalınma, halk hareketleri, terör, deprem ve sel gibi durumlarda tam destek sağlamaktadır.

 1. Kasko Sigortası: Kişilerin iradesi dışında gerçekleşen bir motorlu araca gelebilecek zararları telafi etmeyi amaçlayan sigorta türüdür.
 2. Zorunlu Trafik Sigortası: Sigortalı kişinin aracıyla kazaya karışması durumunda 3. kişilerde meydana gelen hasarlarını belli ölçülerde karşılayan sigortadır.
 3. Yeşil kart Sigortası: Yurtdışında sigortalının aracı ile kazaya neden olması ve üçüncü şahıslara verdiği zararları teminat altına almaktadır.

Hayat Sigortası

Hayat sigortası, maluliyet durumunda sigortaların yaşam standartlarını koruma altına alan ve sigortalının vefatından sonra yakınlarının geleceğini güvence altına almayı amaçlayan bir sigorta ürünüdür.

Sağlık Sigortası

Sağlık sigortaları, kaza veya hastalık sonucu oluşabilecek sağlık giderlerini mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmıştır.

 1. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası: Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı özel sağlık kuruluşları tedavilerden doğacak fark ücretini tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından karşılanır.
 2. Yurt içi Yabancı Seyahat Sağlık Sigortası: Yurt içinde yabancı sigortalıların seyahat esnasında karşılaşılabilecek kaza ve hastalık beklenmedik durumlara karşı güvence altına alan bir sigortadır.
 3. Seyahat Sağlık Sigortası: Yurt içi ve yurt dışı seyahatleri sırasında oluşabilecek ani rahatsızlık ve hastalıklara karışı sigortalığı koruma alan bir sigortadır.

Konut Sigortası

Konut Sigortası, konutlarının yıkılma, çökme, sel, fırtına ya da hırsızlık gibi risklere karşı sigortalıyı koruma altına alan sigortadır.

 1. Zorunlu Deprem Sigortası: Depremin meydana getirdiği yıkılma, çökme ve yer kayması gibi hasarlara karşı teminat sağlayan bir sigorta türüdür.
 2. Bereketli Konut Sigortası: Sigortalığının konutunu ve eşyalarını beklenmedik risklere karşı güvence altına alan sigorta türüdür.

Emeklilik Sigortası

Emeklilik, kişilerin çalışma hayatlarının hastalık ya da yaşlılık gibi sebeplerle sonlanmasını ifade eder. Çalışma hayatı sonlanan kişiler gelir kaybına uğrayacaklarından devlet tarafından sağlanan sigorta ya da özel sigortalar ile gelire sahip olunur.

 1. Bireysel Emeklilik Sistemi
 2. Grup Emeklilik Sistemi: Bireysel emeklilik sistemine göre daha düşük maliyetli bir sigorta türüdür. Grup emeklilik sistemi kişilere üç farklı alternatif sunar. Bunlar tamamen kurum katkılı sigorta, kurum ile çalışan katkılı sigorta, tamamen çalışan katkılı sigorta grubu olarak katkı paylarının ödenebildiği sistemdir.
 3. Otomatik Katılım Sistemi: Özel sektör ya da kamu sektörü ayrımı olmadan 45 yaşın altında ve aktif olarak çalışan kişilerin dahil edildiği tasarruf ve emeklilik sistemidir.

Tarım Sigortası

Devlet Destekli Tarım Sigortası; Çiftçilerin emeklerini korumaya alan sigorta ürünüdür. Bu sigorta türünde; çiftçinin ödeyeceği sigorta primine devlet desteği, teminat kapsamının aşamalı olarak genişletilmesi, tazminat ödemelerinin yapılması, tarım sigortasının ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Ticari ve Kurumsal Sigortalar

İşvereni ve iş yerine gerçekleşebilecek risklere karşı koruma sağlayan sigorta türüdür.

 1. Bereket İş Yeri Paket Sigortası: İş yerinde bulunan makine, demirbaş ve ürünlerin güvence altına alan sigorta türüdür.
 2. Bereketli Kobi Paket: Kobilerin karşılaştıkları risklere karşı güvence sağlayan sigorta türüdür.
 3. Bereketli Ortak Alan Sigortası: Apartman ya da sitelerin ortak kullanılan alanlarında bulunan demirbaş, makine ve tesisat gibi kıymetlerin teminat altına alınmasını sağlayan sigorta türüdür.
 4. Otel Paket Sigortası: Otel, motel, tatil köyü ve konaklama tesislerinin faaliyetlerini sürdürürken oluşabilecek riskleri teminat altına alır.
 5. Bereket Akaryakıt Sigortası: Akaryakıt istasyonu için koruma sağlayan ve oluşabilecek riskleri teminat altına alan bir sigortadır.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Küçük ve Orta ölçekli firmaların herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borçları ödenmeme risklerini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

 1. Bereket Asansör Mesleki Sorumluluk Sigortası: Asansörün bakım veya onarımından kaynaklanan zararı poliçede belirtilen limit dahilinde karşılayan sigorta türüdür.

Tekne ve Nakliyat Sigortaları

Nakliyat sigortaları; ürünlerde taşıma öncesi, esnası ve sonrasında oluşabilecek risklere karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür.

 1. Emtia Nakliyat Sigortası: Yüklerin nakil vasıtasıyla (denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu) bir yerden başka bir yere taşınması sırasında oluşabilecek hasarları güvence altına alan sigortadır.
 2. Tekne Sigortası: Ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan her türlü deniz aracının denizde karşılaşacağı risklere karşı güvenceye sağlayan sigortadır.
 3. Tekne İnşaat Sigortası: İnşaat sırasında oluşabilecek her türlü riske karşı güvence sağlar.
 4. Yat Sigortası: Yat ile birlikte satın alınan donanım ve ekipmanların başına gelebilecek hasarları teminat altına alan sigorta türüdür.
 5. Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası: Yurt içinde, karayolu ile taşımacılık yapan nakliyeci firmaların taşıdığı yüke karşı olan hukuki sorumlulukları teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının kaza sonucu oluşabilecek tedavi masrafları ve gündelik tazminat talepleri ek prim karşılığında kişilere ödenir. Vefat ve sürekli sakatlık risklerine karşı sigortalığı koruma altına alan sigorta türüdür.