Ferdi Kaza Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

 Ferdi Kaza Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz? Görseli

Günlük hayatta hepimizin başına ani bir kaza gelme olasılığı vardır. Kaza yaşadığımızda oluşabilecek bedensel zararları teminat altına alan sigorta türü ise ferdi kaza sigortası olarak adlandırılır. Ferdi kaza sigortası, kişinin iradesi dışında günlük yaşantısında yaşayabileceği kazaların sonuçlarına karşı maddi ve koruyucu bir garantidir.

Bireyleri yalnızca ülkemizde değil yurt dışında da yaşanabilecek kazalara karşı koruma altına alan ferdi kaza sigortası, milyonlarca kazazedeyi maddi koruma altına almakta ve günden güne çok daha fazla kişi tarafından tercih edilmektedir. Ferdi kaza sigortasının yapılma amacı, kişiyi meydana gelebilecek bir kaza sonrası oluşacak maddi yükümlülüklere karşı korumaktır. Ferdi kaza sigortasının kapsamını oluşan kaza sonrası maddi güvence altına aldığı durumlar ve sigorta kapsamında belirtilen kazalar meydana getirir.

Ferdi Kaza Sigortasının Kapsamı Nedir?

Ferdi kaza sigortasında sigorta sahibinin geçirdiği kaza, poliçe kapsamında yer alıyorsa şirket, kaza sonrası kişiye ödeme yapar. Bu sigortanın kapsamına trafik kazaları, düşme, yanma, haşere sokması, hayvanlar tarafından ısırılma, zehirli gazların solunması gibi geniş kapsamlı bir kaza listesi girer. Ferdi kaza sigortasının kapsamında yalnıza kazalar değil, kaza sayılmayan durumlar da yer alabilir. Örneğin, deprem, sel ve yer kayması gibi doğal afetlerde maruz kalınan fiziksel zarar eğer poliçe kapsamında değilse ödeme yapılmaz, fakat bu teminat dışında kalan haller de sigorta poliçesine dahil edilirse teminat kapsamında değerlendirilir.

Hangi Durumlar Ferdi Kaza Sayılmaz?

 • Akıl ve ruh sağlığının iyi olup olmadığı fark etmeksizin intihara teşebbüs
 • Her türlü hastalık sonucu ve hastalıkla ilgili hal
 • Sigorta kapsamında yer almayan sıcaklık, donma, boğulma, güneş çarpması ve tıkanıklık gibi durumlar
 • Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları
 • Havada yolcu sıfatı dışında bir sıfatla uçuş
 • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması gibi durumlar
 • Spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları
 • Uyuşturucu madde kullanmak ya da zarar verici ilaç veya madde almak
 • Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak
 • Yaban domuzu avcılığı, vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık
 • Dağlara ve buzullara tırmanmak için gerçekleştirilen dağcılık
 • Kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi kar ya da buz üzerinde gerçekleştirilen tüm sporlar
 • Manialı binicilik, polo, rugby, eskrim, halter, cirit oyunu, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar, ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri

Ferdi Kaza Sigortasının Ödeme Yapmadığı Durumlar

Ferdi kaza sigortasının sigortalıya ödeme yapmadığı durumları maddeler halinde şu şekilde belirtebiliriz;

 • Suç veya cinayet işlemek ya da bu durumlara teşebbüs etmek,
 • Savaş ya da savaş kapsamına alınmış olan harekât, ihtilal, isyan ayaklanma ve bunlardan meydana gelen iç kargaşalar,
 • Sigorta sahibinin, tehlikede bulunan kişi ve nesneleri kurtarmak adına; bilinçli bir halde kendini tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 • Lokavt edilmiş işçi hareketlerine, grevlere ve şiddetli halk hareketlerine dahil olmak,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle meydana gelecek bütün zararlar,

Biyolojik, nükleer ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddeleri açığa çıkartacak her şekilde saldırı ve sabotaj gibi hallerde ferdi kaza sigorta kapsamında ödeme yapılmamaktadır.

#Sigortambir
#FerdiKaza
#Kaza
#FerdiKazaSigortası
Facebook Görsel Twitter Görsel İnsta Görsel Linkedin Görsel

Sigorta Kampanyaları

Tüm Kampanyalar