Hasar Görmüş Binalara DASK Yapılır mı?

 Hasar Görmüş Binalara DASK Yapılır mı? Görseli

DASK olarak bilinen terimin açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumu olarak belirtilir. DASK’ın görevleri arasında ilk sırada devletin özel sigorta şirketleri ile iş birliği yaparak oluşturduğu deprem teminat sistemini düzenlemek ve denetlemek gelir. Dolayısıyla bu kurum, depremden sonra meydana gelen infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları nakit olarak karşılar. Poliçeden poliçeye bağlı olarak karşılanan bu masrafların kapsamı farklılık gösterir. DASK, zararları karşılarken binanın depremden sonra hafif ya da fazla hasar almış olmasına bakmaz.

Türkiye’de tüm gayrimenkul sahipleri DASK yaptırmakla mükelleftir. Aynı zamanda zorunlu deprem sigortası olarak da bilinen DASK poliçesi ise diğer konut sigortaları ile birbirini tamamlayıcı özellik taşır. Peki bir evin hangi bölümleri DASK kapsamına girer?

DASK Neleri Kapsar?

Zorunlu deprem sigortası, binaların içlerinde yer alan bölümleri bir arada ya da ayrı olarak teminat altına alır. Bu bölümler, bahçe duvarları, temeller, merdivenler, yapının tamamlayıcı bölümleri, ana duvarlar, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, asansörler, bacalar, sahanlıklar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, çatılar ve koridorlar olarak belirtilir.

DASK Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Her gayrimenkul sahibinin DASK hakkında bilmesi gereken birtakım unsurlar vardır. Bunları maddeler halinde şöyle sıralamak mümkündür:

 • DASK, her gayrimenkul sahibinin yaptırması zorunlu kılınan bir sigorta türüdür ve her sene yenilenmesi gerekir.
 • Sahip olduğunuz gayrimenkulü kiraya vermek, doğalgaz, su ve elektrik bağlatmak için DASK yaptırmanız gerekir.
 • Yalnızca binaya gelecek zararı karşılayan DASK, eşyaların ve bina içindeki diğer değerlerin hasar riskini üstlenmez.
 • DASK poliçesi depremden kaynaklanan zararı öder. Bu zararların kapsamına yangın, yer kayması, infilak ve tsunami girer.
 • DASK poliçesinde konutun teminat değeri her yıl düzenli olarak açıklanan metrekare birim fiyatına göre belirlenir.

Hasar Görmüş Binalara DASK Yapılır mı?

Bir konuta DASK yaptırabilmek için bazı şartlar mevcuttur. Bir bina, daha evvel meydana gelen bir depremde hasar almış olsa dahi DASK kapsamında aldığı hasar oranına göre değerlendirilir. Hasarlı binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından üç sınıfa ayrılan hasar kategorisine göre sigortalanabilir. Bu hasarlar hafif dereceli hasarlar, orta dereceli hasarlar ve ağır dereceli hasarlar olarak sıralanır.

Hafif Hasarlı/Hasarsız Binalar: Hafif hasarlı ya da hasarsız binalar sigortalanırken sigortalının beyanına göre sigorta poliçesi gerçekleştirilir.

Orta Hasarlı Binalar: Bu binalar sigortalanırken hasarların onarılması ya da binaların güçlendirilmesi zorunlu tutulur. Resmî belgelerle beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na hasarın onarılması sunulur. Bakanlık tarafından binanın oturmaya uygun olduğu belirlenirse bina sigortalanır.

Ağır Hasarlı Binalar: Bu binalarla ilgili olarak resmî kurumlar tarafından yıkım kararı alınır. Ağır hasarlı binaların sigortalanması söz konusu değildir.

Hangi Binalar DASK Kapsamı Dışında Kalır?

Zorunlu Deprem Sigortasının güvence altına almadığı bazı bina türleri mevcuttur. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

 • Bir köyde yaşayan halk tarafından yaptırılan köy içerisinde bulunan alanlarda, çevresinde ya da yaylalarda yapılmış olan binalar,
 • Sanayiye hizmet veren ve tamamı ticari olarak kullanım için tasarlanmış yapılar,
 • Projeye sahip olmayan ve proje dâhilinde mühendis tarafından kontrol edilmemiş olan binalar,
 • Kamu Konutları Kanunu’nun 2946 numaralı maddesine göre kamu hizmeti için ayrılmış olan binalar,
 • Projesi olan fakat proje kapsamı dışında inşa edildiği için taşıyıcı sistemi riskli olan binalar,
 • Yıkım kararı çıkmış ya da kullanım için uygun olmayan harabe niteliğindeki yapılar,
 • Taşıyıcı sistem parçalarını olan temel, perde, kolon, kiriş ve döşeme gibi aksamları sağlam olmayan yapılar.
#Dask
#ZorunluDepremSigortası
#Sigortambir
#HasarlıBina
Facebook Görsel Twitter Görsel İnsta Görsel Linkedin Görsel

Sigorta Kampanyaları

Tüm Kampanyalar