İhtarname Nedir ve İhtarname Avantajları

 İhtarname Nedir ve İhtarname Avantajları Görseli

Hizmet ya da ücret talep içmek için kişi ve kurumlara gönderilen resmi yazılar kısaca ihtarname olarak adlandırılır. Anayasal bir hak olan ihtarname herkes tarafından çekilebilir. İhtarnameyi çekme işlemi için avukat tutma ya da noter aracılığıyla gönderme şartı yoktur, fakat daha güvenli olması ve mahkemede delil olarak kabul edilmesi için ihtarnamenin noter aracılığıyla gönderilmesi tavsiye edilir. Böylelikle daha sonra kurulacak olan mahkemede, alacaklı olan taraf, karşı tarafı protesto çekerek uyardığını ispatlayabilir.

İhtarname Ne Demektir?

Hukuksal boyutu olan her türlü durum için çekilebilen ihtarname, bir kişinin karşı tarafa sözleşme, kanunlar, gelenek ve görenek ile doğan hak ve taleplerinin yazılı olarak sunulmasıdır. Kısaca bireyin hak ve talepleri ile ilgili karşı tarafa haber verilmesi olarak da ifade edilebilir. İhtarname genel olarak hukuki bir kavram olarak kullanılsa da hukukun her dalında işlevselliği mevcuttur. Kimi durumlarda ihtarname çekmek zorunlu değildir fakat sağladığı kolaylıklar göz önünde bulundurulduğunda ihtarname çekmek kimi durumlarda hayat kurtarır.

İhtarname Ne İşe Yarar?

Bir tarafın bir konuyla ilgili diğer tarafın dikkatini çekmesi olarak tabir edebileceğimiz ihtarname, hukuksal bir kavram olarak sıklıkla kullanılır. Bir ihtarnamenin belli bir çerçevesi vardır. Örneğin, kişinin amacını anlatamayacak kadar kısa ya da detaylara yoğunlaşacak kadar uzun olmamalıdır. İhtarnamede yer verilen konu net ve tartışma yaratmayacak şekilde ele alınmalıdır.

İhtarnamenin Faydaları Nelerdir?

Birçok durumda çekilebilen ihtarnamenin birçok avantajı vardır. Fayda sağladığı konuları şöyle sıralamak mümkündür:

  • Kiracının kirasını ödemediği durumlarda ev sahibi, ihtarname göndererek 30 gün içinde kira bedelinin ödenmesi için süre tanır.
  • İşçi, işverene ileteceği ihtarname ile hafta tatili, ücret alacağı, fazla mesai alacağı, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi haklarını isteyebilir.
  • Faizin başladığı hallerde ihtarname gönderilmesi ile faiz işlemeye başlar.
  • İşçinin iş sözleşmesi haksız yere feshedilmişse ve gerekli şartları taşıyorsa işe iade için ihtarname çekebilir

İhtarname Çekerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kişinin hak ve taleplerini belirten önemli bir basamak olduğu için bir ihtarnameyi çekerken bazı noktalara dikkat etmek iki taraf için de önemlidir. Peki bir ihtarname çekerken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

  • Hakların zayi olmaması ve ihtarname ispatı olması için ihtarnameyi noter aracılığıyla çekmek en doğrusu olacaktır.
  • Bir ihtarnamede olması gereken bilgiler eksiksiz olarak yer almalıdır. Bu bilgiler talep eden kişinin ve ihtar edilecek kişinin ismi, soy ismi, ikamet edilen açık adresleri, ihtarnameye neden olan konunun özeti ve konu hakkında net bilgi, talepte bulunan kişinin imzası, noter imzası, tebliğ şerhi, mühür ve tarih bilgileridir.
  • Haklı olan taraf mağduriyetinin giderilmesi için ilk olarak ihtarname çekerek işleme başlamalıdır. Yasal sürecin başlamasına neden olan tebliğ edilme aşaması olmadan hiçbir ihtarnamenin yasal dayanağı bulunmaz.
  • İhtarname alındığı andan itibaren borca ait faiz işlemeye başlar fakat alacaklı, karşı tarafa ihtarname çekmemişse ve 3 yıl kadar bekledikten sonra dava açmış ise faiz isteme hakkı olmaz.
#İhtarname
#Sigorta
#Sigortambir
#Konut
Facebook Görsel Twitter Görsel İnsta Görsel Linkedin Görsel

Sigorta Kampanyaları

Tüm Kampanyalar