Sağlık Sigortası Vergiden Nasıl Düşülür?

 Sağlık Sigortası Vergiden Nasıl Düşülür? Görseli

Sağlık sigortaları sundukları avantajlar sayesinde giderek daha fazla kişi tarafından tercih edilen sigorta türleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu avantajlardan biri de sağlık sigortası primlerinde vergi indirimidir. Bireyler sağlık sigortası yaptırdıklarında sağlık sigortası vergi indirimi ile ödedikleri primleri belirli oranlar dâhilinde gelir vergisinden düşebilirler. Kişiler bunu hem kendileri hem de aileleri için ödedikleri primlerle yapabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2013 yılında değiştirilen vergi oranı, yapılan düzenleme sonrası %15 olarak belirlendi. Güncel olarak sağlık sigortası vergi indirimi %15 olarak uygulanmaktadır.

Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nasıl Hesaplanır?

İster özel ister tamamlayıcı sağlık sigortası olsun ödenen primler, aylık olarak brüt ücretin %15’ini geçmeyecek oranda vergiden düşülebilir.

Özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası için bir hesaplama yapmak gerekirse; aylık olarak 3000 TL brüt maaş alan bir kişi, sağlık sigortası primi 450 TL ve daha altındaysa, primin tamamını vergiden düşürebilir. Peki sağlık sigortası vergi indiriminden kimler faydalanabilir? Vergi indiriminden memurlar, işçiler, serbest çalışanlar, esnaf veya iş yeri sahibi olanlar faydalanabilir. Sağlık sigortası primleri ödenmiş olan tüm aile bireyleri için vergi indirimi başvurusunda bulunmak mümkündür. Kişinin ücretli çalışan olup olmaması vergi indiriminden yararlanması için engel teşkil etmez ancak faydalanması için izlenmesi gereken yöntem üzerinde belirleyicidir.

Belirli bir ücret karşılığında çalışan kişilerin poliçe ödemesini gerçekleştirdiklerine dair kredi kartı ekstresi ya da tahsilat makbuzu gibi bir belgeyi poliçelerinin bir örneğiyle beraber şirketlerinin muhasebe birimine vermeleri gerekmektedir. Gelirlerini beyanname ile bildirmek durumunda olan mükellefler ise ödedikleri primleri o yıla ait matrahta gösterirler.

Sağlık Sigortası Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Sağlık sigortası vergi indiriminden yararlanmak isteyen kişilerin belli başlı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bireyler sağlık sigorta primlerini vergiden düşürmek istedikleri takdirde çalıştıkları firmanın muhasebe birimine veya muhasebe şirketi varsa bizzat kendilerine, sağlık sigortası primi ödemesini gösteren makbuzu, sağlık sigortası poliçe örneğini veya banka dekontunu, kredi kartı ekstresi gibi bir ödeme belgesini vermek durumundadırlar. Böylece ödenen primler brüt maaş üzerinden yapılacak olan vergi kesintisinden düşülür. Bir ücret karşılığı çalışmayan serbest meslek sahipleri, esnaflar veya işyeri sahipleri de aynı şekilde yıllık gelir vergisi matrahından, ödedikleri sağlık sigortası primlerini düşürebilirler.

Sağlık Sigortası Vergi İndiriminden Kimler Faydalanabilir?

Belirli bir gelire sahip olup merkezi yurt içinde bulunan bir sigorta şirketinden sağlık sigortası almış olan tüm bireyler özel sağlık sigortası vergi indiriminden faydalanabilirler. Bu grup içerisine memurlar, işçiler, serbest çalışanlar, esnaf veya iş yeri sahibi olanlar girebilir. Bireyler kendisi için ödediği sigorta primlerinin yanı sıra eşi veya çocukları (çocukları okuyorsa 25, okumuyorsa 18 yaşa kadar) için ödedikleri özel sağlık sigortası primleri için de vergi indiriminden faydalanabilmektedirler. 

Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Sağlık sigortaları özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortaları olmaları fark etmeksizin vergi indirimi ile birlikte artık oldukça avantajlı sigorta türleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Yaşı 18-65 arasında olan herkes sağlık sigortası yaptırarak anlaşmalı özel hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarından, yatarak veya ayakta tedavi hizmetlerinden yararlanabilirler. Sağlık sigortası olan bireylerin sigortalı olunan süre boyunca tedavi masrafları, teminatlar dâhilinde sigorta tarafından karşılanacaktır. Böylece bireyler özel hastanelerden alınan sağlık hizmetlerinden ekonomik bir şekilde faydalanma imkanına erişirler. Bu hizmetler dışında sağlık sigortası paketlerinde anlaşmalı spor merkezleri, optik mağazalar ve diş kliniklerinde yararlanılabilecek indirimler de yer alabilir.

#Sigortambir
#SağlıkSigortası
#Vergi
#Sigorta
Facebook Görsel Twitter Görsel İnsta Görsel Linkedin Görsel

Sigorta Kampanyaları

Tüm Kampanyalar