Sigorta Şirketleri Nasıl Çalışır?

 Sigorta Şirketleri Nasıl Çalışır? Görseli

Günlük yaşamda pek çok kez duyduğumuz sigorta, önceden tahmin edilemeyen ve beklenmeyen olaylar karşısında, muhtemel riskin daha önceden ödenmiş olan primlerle sigorta şirketine geçmesidir. Sigortanın çalışma mantığını, ortak risk altında olan kişilerin, maddi güçlerini birleştirip, yardımlaşması olarak ifade edebiliriz. Sigorta şirketleri bu benzer riskleri taşıyan kişileri bulur ve hasar gerçekleştiğinde oluşan maddi külfeti karşılarlar.

Sigorta Şirketlerinin Hasar Giderme Süreci Nasıldır?

Bir hasar oluştuğunda sigortalı olan bireyin yapması gereken ilk şey, sigorta şirketine hasar ihbarı yapmaktır. Hasar ihbarı sonrası sigorta şirketi, hasarı kendisinden bağımsız bir eksperin incelemesini sağlar. Bundan sonra ise eksper raporunu inceleyerek, sigorta teminatı içindeki zararı tazmin ederek sigortalıya tazminat ödemesini gerçekleştirir. Eşyalar dışında kalan can sigortalarında ve bedeni hasarlarda ise tazminat, aktüer denilen uzmanların yaptığı aktüerya hesaplarının sonucuna göre belirlenir.

Oluşan hasarda üçüncü bir şahsın kusuru söz konusuysa sigortalının o şahıstan tazminat talep etme hakkı vardır. Bunun yanında daha başka hakları doğduysa, halefiyet denilen hukuki ilke gereği olarak bu haklar ödediği hasar oranında sigorta şirketine geçer. Eğer sigorta şirketi bu hakkını kullanarak kusurlu taraftan tazminat talep ederse bu duruma rücu denir. Örneğin, a ve b araçlarının karıştığı bir kazada, b aracı kusurlu ise, a’nın sigortacısı önce a’ya tazminat öder, daha sonra ödediği tazminatı b’den talep edebilir.

Sigortalılar oluşabilecek risklere karşı kendilerini korumaları için, ihtiyaçları doğrultusunda poliçe satın almalıdırlar. Poliçe satışları bazen doğrudan sigorta şirketleri tarafından yapılırken, bazen de sigorta aracıları kanalıyla gerçekleştirilir. Belli bir sigorta şirketine bağlı çalışan acenteler ve sigorta şirketlerinden bağımsız çalışan sigorta brokerlarına sigorta aracısı denir. Peki sigorta acenteleri ile sigorta brokerları arasında ne gibi farklar vardır?

Sigorta acenteleri, belli lokasyonlar dahilinde sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen gerçek veya tüzel kişilerdir. Sigorta acenteleri ise sigorta sahibi olmak isteyen kişilerle, sigorta şirketi adına görüşmelerde bulunmak, sigortalıya çeşitli danışmanlık hizmetlerini sağlamak, yetkileri çerçevesinde poliçe düzenlemek ve yetkili oldukları hallerde belli bir orana kadar hasar ödemek gibi işlemleri yaparlar.

Sigorta Brokerları

Bir diğer merak edilen ise sigorta brokerlarıdır. Sigorta brokerları poliçe sahibi için çalışan kişilerdir. Bu kişiler sigortacılarla ilişkilerinde tamamen bağımsız olurlar ve sigortacı ve sigorta ürünleri konusunda müşterilerine çeşitli teklifler sunarak, müşterilerinin doğru şirketten, doğru ürünü seçmelerine yardım ederler.

Acente ya da broker olması fark etmeksizin her iki aracının da başlıca görevleri, müşterilerine riskler ve çözümleri konusunda bilgi vermektir. Bunun yanında prim ödemelerini, hasarların tazmin edilmesini ve poliçenin yenilenmesini takip etmek konusunda hatırlatma yaparlar. Acentelerin bazılarının prim tahsil etmeye de yetkileri vardır. Bu acenteler, müşterilerden aldıkları primleri sigorta şirketine öderler.

Türkiye’de sigortacılık sektörü, Hazine Müsteşarlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sigorta Denetleme Kurulu tarafından denetlenmekte, Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından da düzenlemesi sağlanmaktadır.

Gerçekleşmesi muhtemel risklere karşı sahip olduklarınızı koruma altına almak için mutlaka sigorta yaptırın. Kasko, trafik ve sağlık alanlarından ihtiyacınız olan her türlü sigorta poliçesi için Sigortambir’in uzman kadrosundan yardım alabilirsiniz. Bunun yanında 0 850 800 00 01 numaralı bire bir sigortacılık destek hattından da istediğiniz sigorta çeşitleri için başvurabilir ve destek alabilirsiniz.

#Sigorta Şirketleri
#Sigorta Yaptırmak
#Sigorta Çeşitleri
#Sigortambir
Facebook Görsel Twitter Görsel İnsta Görsel Linkedin Görsel

Sigorta Kampanyaları

Tüm Kampanyalar