Türkiye Sigorta Birliği Nedir?

 Türkiye Sigorta Birliği Nedir? Görseli

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Türkiye’de yer alan tüm reasürans ve sigorta şirketlerinin üye olmak zorunda olduğu kuruluşun adıdır. Türkiye Sigorta Birliği her yeni ay Araç Kasko Değer Listelerini yayınlar. Sigorta şirketlerine yol gösterici olarak bu listeler servis edilmektedir. Bundan dolayı sigorta şirketleri, sigorta hesaplaması yaparken bu listeleri dikkate almaktadır. Türkiye Sigorta Birliği’nin çalışma amacı genel olarak sigorta sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır. Bunun için aylık ve yıllık olarak planlarını yapar ve istatistiki bilgiler yayınlar.

Türkiye Sigorta Birliği Kimdir?

Sigortacılık sektörü, Türkiye’de 1870 yıllara kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Sigorta şirketleri kendi içinde örgütlenebilmek için 1900 yılında İstanbul’da Yangın Sigorta Şirketleri Sendikası ile ilk mesleki örgütlenme çalışmalarına başlamış ve kurulmuştur. Kuruluş zaman içinde birçok farklı isim almıştır. Kurum son olarak 1975 yılında yayımlanan Ana Tüzük sayesinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ismini almıştır. 2012 yılında değiştirilen Sigortacılık Kanunu sonrası emeklilik şirketleri de mesleki örgütlenmeye dahil edildi. Bunun sonucunda ‘’Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’’ olarak örgütlenmenin ismi değişti. Peki Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketler Birliği yani kısaca TSB ne demek?

Sigortacılık mevzuatına göre TSB, Türkiye’deki tüm sigorta ve reasürans şirketlerinin üye olduğu mesleki bir kuruluştur. Tüm sigorta şirketleri TSB’ye üye olmak zorundadır. Üyeler sadece şirketlerden meydana gelir. Acente ve aracılar bu kuruma üye olamazlar. TSB, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre ‘’tüzel kişiliği haiz kamu kurumu’’ olarak kurulmuş ve merkezi İstanbul’da yer almaktadır. Türkiye’nin başka hiçbir yerinde şubesi yoktur.

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketler Birliği’nin (TSB) Görevleri Nelerdir?

Sigortacılık Kanunu’nun 24. maddesi 7. fıkrasına göre TSB’nin görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır,

  • Üyelerin dayanışma içerisinde olmasını sağlamak ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği disiplin ile ekonomiye katkı sunmak,
  • Sigortacılık mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak,
  • Haksız rekabetin önüne geçmek için gerekli kararları almak ve bu kararları uygulamak,

TSB, kanun dışında kendi özelinde de bazı görevler belirlemiştir. Bu görevler şöyle sıralanmaktadır:

  • Yurt dışında yer alan benzer kuruluşlar ile ilişkileri geliştirme,
  • Eğitim faaliyetlerini yerine getirme,
  • Kamu idaresine danışma ve görüş belirtme,

TSB’nin Tarihçesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

TSB’nin gelişimine baktığımızda kökeninin Osmanlı İmparatorluğu’na kadar dayandığını görmekteyiz. 1870’li yıllardan itibaren sigortacılığın başlamasıyla beraber şirketler kendi aralarında örgütlenerek Türkiye Sigortacılar Sendikası’nı kurmuşlardır. 1916 yılında ise kuruluşun adını ‘’Türkiye’de Çalışan Sigorta Şirketleri Cemiyeti’’ olarak değiştirmişlerdir. Bu yıllarda kuruluşun 81 üyesi bulunmaktadır.

1923 yılında Türkiye’nin kurulması ile beraber cemiyet feshedilerek yerine ‘’Sigortacılık Kulübü’’ kurulmuştur. 1927’de kulübün ismi ‘’Sigortacılar Cemiyeti Daire-i Merkeziyesi’’ olarak değiştirilmiştir. 1959 yılına geldiğimizde ise Sigorta Şirketlerinin Murakabesi ile ilgili 7393 Sayılı Kanunu’nun çıkarılması ile unvanı ‘’Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’’ olmuştur. 1975’te ise ana tüzüğün kabul edilmesi sonrası ‘’Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’’ ismini almıştır. 1987 yılında çıkarılan kanun ile ‘kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu statüsünü almıştır. Sigortacılık ve emeklilik sektörünün tüm paydaşlarını destekleyen ve geliştiren Türkiye Sigorta Birliği, bilgi alışverişini artıran, sektörün etki alanını genişleten, sağlıklı rekabet ortamını sağlayan rehber niteliğinde bir kurumdur. Türkiye Sigorta Birliği’nin 42'si hayat dışı, 15'i hayat/emeklilik, 6'sı hayat ve 4’ü reasürans şirketi olmak üzere 67 üyesi aktif olarak faaliyette bulunmaktadır.

#Türkiye Sigorta Birliği
#TSB
#Sigortacılık Kanunu
#Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Facebook Görsel Twitter Görsel İnsta Görsel Linkedin Görsel

Sigorta Kampanyaları

Tüm Kampanyalar