Yabancı Sağlık Sigortası Nedir, Neleri Kapsar?

14.12.2023
 Yabancı Sağlık Sigortası Nedir, Neleri Kapsar? Görseli

Türkiye’de 1 yıldan fazla ikamet etmek isteyen yabancıların bazı şartları yerine getirmeleri gerekir. Bunlardan biri de yabancı sağlık sigortasıdır. Türk vatandaşı olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan yabancı Sağlık Sigortası hakkında daha fazla detay ve merak ettikleriniz için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.


Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancı Sağlık Sigortası, Türkiye’de 1 yıldan daha uzun süre kalacak yabancıların olası sağlık harcamalarını güvence altına alan bir sigorta türüdür. Türk vatandaşı olmayan bir kişi eğer 1 yıldan fazla süreyle Türkiye’de kalacaksa, Yabancı Sağlık Sigortası yaptırarak hastalık veya kaza durumlarında tedavi masraflarının sigorta tarafından karşılanmasını sağlayabilir.


Yabancı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Yabancı Sağlık Sigortası yaptırılırken taraflar arasında poliçe adı verilen bir sigorta sözleşmesi imzalanır. Poliçede, teminat altına alınan riskler başta olmak üzere sigorta sözleşmesine dair tüm detaylara yer verilir.


Yabancı Sağlık Sigortasının kapsamı devlet tarafından belirlenmemiştir. Sigortanın teminat altına aldığı durumlar sigorta şirketi ve sigorta ettiren arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenir.


Sigortanın kapsamı ayakta ve yatarak tedavi hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılır. Poliçe özelinde değişiklik gösterse de genel olarak güvence altına alınan durumlar şu şekilde sıralanabilir:


Ayakta tedavi kapsamındaki teminatlar

●      Doktor muayenesi

●      Fizik tedavi

●      İlaçlar

●      Tahliller


Yatarak tedavi kapsamındaki teminatlar

●      Ameliyatlar

●      Endoskopi

●      Kemoterapi

●      Radyoterapi

●      MR

●      Hastanede yatış masrafları

●      Diyaliz

●      Suni uzuv işlemleri

●      Yoğun bakım


Yabancı Sağlık Sigorta fiyatları poliçenin kapsamında yer almasını istediğiniz teminatlara göre değişiklik gösterir.


Yabancı Sağlık Sigortası Neden Gereklidir?

Türkiye’ye turistik amaçlar dışında eğitim veya çalışma gibi farklı nedenlerden dolayı gelmeyi ve uzun süreli kalmayı planlayan yabancılar için yabancı sağlık sigortası yaptırmak oldukça avantajlıdır. Bu sayede sağlıkla ilgili herhangi bir sorun yaşanması durumunda yabancılar da tıpkı Türk vatandaşları gibi Türkiye’deki gelişmiş sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.


Yabancı Sağlık Sigortası sayesinde yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de ihtiyaç duyduklarında bulundukları şehir fark etmeksizin anlaşmalı en yakın sağlık kuruluşuna giderek sağlık hizmeti alabilirler.


Poliçe kapsamı serbest şekilde belirlenebildiği için, geniş kapsamlı bir yabancı sağlık sigortası yabancıların yüksek meblağlara varan sağlık hizmetlerinden ücretsiz veya çok düşük bir ücretle faydalanmalarına imkan sağlar.


1 yıldan daha uzun süre kalacak olan yabancıların ikamet için sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu tutulmuştur. Amaç Türkiye’de bulunan yabancı kişilerin de tıpkı Türk vatandaşları gibi sağlık güvencelerinin olmasıdır. Devlet, Yabancı Sağlık Sigortası sayesinde uzun süre Türkiye’de kalacak yabancıların da olası sağlık harcamalarının güvence altına alınmasını amaçlamıştır.


Yaptırılması zorunlu olan sigortaların ihmal edilmesi halinde devlet tarafından çeşitli yaptırımlar uygulanır. Örneğin; Türkiye’de zorunlu trafik sigortası yaptırılmamış bir araç yetkililerce tespit edildiği zaman trafikten men edilir. Benzer şekilde, zorunlu olan yabancı sağlık sigortasının eksikliği halinde başvuruda bulunan yabancıların oturma izni talepleri de reddedilir.


Yabancı Sağlık Sigortası Oturma İzni İçin Gerekli midir?

Yabancıların Türkiye’de oturma izni alabilmeleri için Yabancı Sağlık Sigortası yaptırmaları gerekir. Yabancı Sağlık Sigortası olmayan yabancıların oturma izni başvuruları reddedilir.

Eşi, Türk vatandaşı olan yabancılar için oturma izni almak daha kolaydır. Türk vatandaşı olan eşinizin SGK kapsamında sağlık güvencesi olması halinde, yabancı eş olarak sizin ayrıca yabancı sağlık sigortası yaptırmanız gerekmez. Türkiye’de SGK kapsamında sağlık güvencesi olan kişinin eşi ve çocukları da sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

Turistler için sağlık sigortası bu tanımın dışındadır. Turistik amaçla ülkeye gelen yabancılar dilerlerse seyahat sürelerini kapsayacak şekilde seyahat sigortası yaptırabilir. Seyahat sigortaları en fazla 6 aylık süreyi kapsar.

 

Yabancı Sağlık Sigortası, 1 yıllık süre için yapılır. 1 yıllık sürenin sonunda Türkiye’de kalmaya devam edecek olan yabancıların sigorta poliçelerini yenilemeleri gerekir.


Oturum İzni İçin Sağlık Sigortası (İkamet Sigortası) Nedir?

Yabancılar için sağlık sigortası aynı zamanda ikamet sigortası olarak da adlandırılır. Diğer bir deyişle “İkamet Sigortası” ile “Oturum İzni için Sağlık Sigortası” aynı anlama gelir ve her ikisi de Yabancı Sağlık Sigortası yerine kullanılan terimlerdir.

#YabancıSağlıkSigortası
#Sigortambir
#Sigorta
#
Facebook Görsel Twitter Görsel İnsta Görsel Linkedin Görsel

Sigorta Kampanyaları

Tüm Kampanyalar