Birevim - Birtep - Teba - Tasarruf Akademi Turuncu Network
(SGK ile tüm branşlarda anlaşmalı özel sağlık kurumları) geçerlidir

Sağlık Teminatları Yurtiçi Anlaşmalı
Sağlık Kurum
Yurtiçi Anlaşma Harici
Sağlık Kurum
Yatarak Tedavi Sınırsız 100 (*) 100
Ayakta Tedavi (**) 10 Adet 100 Geçersizdir -
Fizik Tedavi (***) 30 Seans 100 Geçersizdir -
Hamilelik Ve Doğum Geçersizdir - Geçersizdir -
Diş Bakım Paketi (ST838) (****) Yılda 1 Kez 100 Geçersizdir -
Psikolojik Destek (ST753) (*****) Yılda 1 Kez 100 Geçersizdir -
Diyetisyen Paket (ST754) (******) Yılda 1 Kez 100 Geçersizdir -
Saghk Tarama (Check Up) Hizmeti
(ST661) (*******)
Yılda 1 Kez 100 Geçersizdir -
İstanbul Primleri Yıllık Birim Prim Kişi Toplam Prim
Personelin Eşi 689 - -
0 - 24 Yaş Çocuk 770 - -
24 Yaşından Büyük Bekar Çocuk 770 - -
(1): Yurt içi Anla§mah Saghk Kurumu teminat limiti dahilinde geçerlidir.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları; https://www.allianz.com.tr/tr_TR/anlasmali-kurumlar/anlasmali-saglik-kurumlari.html#/contractedHealth adresinden giriş yapabilirsiniz.
GEÇERSİZDİR: Teminat verilmemiştir.
(*) Yurtiçi AHK'da gerçekleşen giderler en fazla SUT kadar ödenir.
AHK (Anlaşma Harici Kurum) : Tüm Branşlarda SGK anlaşması yapmış olup Allianz ile anlaşması olmayan kurumdur.
(**) Doktor muayene, tahlil, röntgen, laboratuvar, ileri tani yontemleri ile ilgili giderler için oluşacak ilave ucretler 10 adet karşılanacaktır Sağlık Kurumuna her bir ziyarette yapılan işlemler bir defa olarak sayılacaktır.
(***) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon işlemleri için Yıllık toplam 30 seansı geçmemek koşuluyla SGK'nin tamamlayıcısı olarak provizyon verilecektir.
Poliçe T.C. Sınırları içinde geçerlidir.
SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) : Sağlık yardımları Sosyal Guvenlik Kurumunca karşılanan ve genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin,
Sosyal Guvenlik Kurumunca finansmani sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gundelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerin yer aldığı tebliğdir.
(****) Sadece anne veya baba üzerinden SGK'dan yararlanan çocuklar poliçeye dahil edilebilir.
(****) Yılda 1 defaya mahsus olmak üzere özel anlaşmalı sağlık kurumlarında DİŞ HEKiMi MUAYENESi, DETARTAJ (diş taşı temizliği - alt ve üst çene),
DİŞ RONTGEN FİLMİ (tıbben gerekli ise), "DİŞ BAKIM PAKETİ" kapsamında ücretsiz olacaktır.
(*****) Yılda 1 defaya mahsus olmak üzere özel anlaşmalı sağlık kurumlarında ilk seans ücretsiz, diğer seanslar %20 indirimli olmak üzere, "PSİKOLOJİK DESTEK" kapsamında ücretsiz olacaktır.
(******) Yılda 1 defaya mahsus olmak üzere özel anlaşmalı sağlık kurumlarında ilk seans ücretsiz, diğer seanslar %20 indirimli olmak uzere, "DİYETİSYEN PAKET" kapsamında ücretsiz olacaktır.
(*******) Yılda 1 defaya mahsus olmak üzere özel anlaşmalı sağlık kurumlarında Doktor muayene, Tam Kan Sayımı, Akciğer Grafisi (Tek Yönlu), Tam idrar Analizi, Sedimentasyon, Açlık Kan Şekeri, Kolesterol Total, EKG "SAĞLIK TARAMA (CHECK UP) PAKET" kapsamında ücretsiz olacaktır.