Neova Sigorta

Neova sigorta, sigortacılık sektöründe 12’inci yılı doldurmuştur. Türkiye de sigortacılığının gelişmesine öncülük eden Neova sigorta müşteri odaklı yaklaşımı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Danışanlarına bireysel ve kurumsal sigortalar sunmaktadır.

Bireysel Ürünler

1-Kasko

Motorlu ve motorsuz kara araçları, römork, karavan, iş makineleri ve traktörlerin çarpma, hırsız, yangın ya da doğal afetler sonucunda oluşabilecek risklere karşı koruma alan sigorta türüdür.

2- Zorunlu Trafik Sigortası

Sigortalanan aracın kaza sonucunda diğer araç ya da üçüncü şahıslara verebileceği hasarları karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür.

3- Limitsiz İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

 Sigortalının aracı kullanımından doğan hukuki sorumluluğunun teminatı sağlayan sigorta türüdür. Bu sigorta türünde manevi tazminat talepleri de sınırsız olarak teminat edilir.

4- Konut Sigortası

Kiracı ya da ev sahibi fark etmeksizin karşılaşabilecek hasarlara karşı teminat altına alan bir sigorta türüdür. Sigorta kapsamında sel ve su baskınından deprem, yangın ve hırsızlığa kadar birçok risk yer almaktadır.

5-DASK (zorunlu deprem sigortası)

 Deprem ve deprem kaynaklı madde kayıplarının karşılanması için geliştirilmiş olan zorunlu sigorta türüdür.

6- Ferdi Kaza Sigortaları

Kazalara karşı kişileri maddi güvence altına alan bir sigortadır. Kaza sonucunda meydana gelen yaralanma, sakatlık ve vefat durumlarında sigortalıya ve yakınlarına maddi destek sağlar.

7- Tam Katılım Sağlık Sigortası

 Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sayılan tam katılım sağlık sigortası ile kişileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti alırken karşılaşacakları ilave ücretleri teminat altına alan sigortadır.

Kurumsal Ürünler

1- Kasko Kurumsal

 Motorlu ve motorsuz kara araçları, römork, karavan, iş makineleri ve traktörlerin çarpma, hırsız, yangın ya da doğal afetler sonucunda oluşabilecek risklere karşı koruma alan sigorta türüdür.

2-İşyeri Sigortaları

Yangın, yıldırım, fırtına, yer kayması, hırsızlık gibi teminatları içeren sigorta ile malları, eşyaları ve taşınmazları güvence altına alan bir sigorta hizmetidir. Neova Sigorta işyeri sigortası kapmasında sağlanan hizmetler aşağıda verilmiştir.

Bu hizmetler;

 1. Akaryakıt Paket Yangın Sigortası
 2. Otel Paket Yangın
 3. Geniş Kapsamlı Yangın Sigortası

olarak belirtilmiştir.

3- Mühendislik Sigortası

 Makine kırılması, bozulması, çalınması ya da kaybolması gibi riskleri güvence alan sigorta hizmetidir. Neova Sigorta mühendislik sigortası kapmasında sağlanan hizmetler aşağıda verilmiştir.

Bu hizmetler;

 1. Makine Kırılması Sigortası
 2. Elektronik Cihaz Sigortası
 3. İnşaat All Risks Sigortası

olarak belirtirmiştir.

4- Zorunlu Trafik Sigortası

Sigortalanan aracın kaza sonucunda oluşan hasarı ve diğer araçlara verdiği hasarı karşılayan zorunlu bir sigortadır.

5- Limitsiz İMM Sigortası

 Sigortanın aracını kullanılmasından doğan maddi ya da hukuki sorumluluğu teminat altına alan sigorta hizmetidir.

6- Nakliyat Sigortaları

 Şehirlerarası ya da uluslararası taşımacılık yapan üreticinin yolda oluşabilecek riskleri karşı koruyan bir sigorta türüdür. Neova Sigorta nakliyat sigorta kapmasında sağlanan hizmetler aşağıda verilmiştir.

Bu hizmetler;

 1. Nakliyat Kıymet Sigortası
 2. Nakliyat Emtea Sigortası
 3. Tekne Sigortaları

olarak belirtirmiştir.

7- İşveren Sorumluluk

 İşyerinizde meydana gelebilecek kazaların sonucunda işverene düşen hukuki sorumluluk ve tazminat miktarlarını temin eden bir sigorta hizmetidir.

8- Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Üçüncü şahıslara gelebilecek zararları teminat altına alan bir sigorta hizmetidir.

9- TARSİM

 Üretici ve hayvan sahiplerinin karşılaşabilecekleri risklere karşı koruyan bir sigorta türüdür. Neova Sigorta TARSİM sigorta kapmasında sağlanan hizmetler aşağıda verilmiştir.

Bu hizmetler;

 1. Bitkisel Ürün Sigortası
 2. Sera Sigortası
 3. Hayvan Hayat Sigortası
 4. Kümes Hayvanları Sigortası
 5. Su Ürünleri Sigortası

olarak belirlenmiştir.