Orient Sigorta

Orient sigorta, 2012 yılında Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştır. Kuruluşu 1982 yılında Al-Futtaim grubu bünyesinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleşmiştir. Dubai merkezli sigorta şirketi 15’e yakın bölge müdürlükleri ile hizmet vermeyi sürdürmektedir. Orient sigorta Türkiye'de kasko, trafik, konut, DASK, emtia, nakliyat, taşımacılık, seyahat sağlık ve ferdi kaza gibi alanlarda hizmet vermektedir. Bu hizmetler detaylı biçimde aşağıda sıralanmıştır.

Araç Sigortaları

Araç Sigortaları, araçları güvence altına almak ve çekme, çarpışma, çarpma, yanma, çalınma, halk hareketleri, terör, deprem ve sel gibi durumlarda tam destek sağlamaktadır. Kiralık araç ve mini oranım kurtarma hizmetleri ile sürücüler güvence altına alınmıştır.

 1. Kasko Sigortası: Kişilerin iradesi dışında gerçekleşen bir motorlu araca gelebilecek zararları telafi etmeyi amaçlayan sigorta türüdür.

Konut Sigortaları

Kişilerin binaları, ev eşyalarını ve değerli eşyaları gibi birçok riske karşı teminatlarını güvence altına alır. Bunun yanı sıra kiracı, ev sahibi ya da komşular tarafından oluşturulacak zararlara karşı da telafi hizmeti sunar. Konutlarda meydana gelebilen yangın, sel, fırtına, yer kayması, hırsızlık, enkaz kaldırma masrafları boya ve dekorasyon masrafları sigorta kapsamına alınmıştır.

 1. Konut Sigortası: Bina, eşya ve mücevherleri koruyan sigorta türüdür.
 2. DASK Sigortası: Depremin, sigortalı binalarda meydana getirdiği yıkılma, çökme ve yer kayması hasarlarına karşı teminat sağlamaktadır.

İş Yeri Sigortası

Ticari ve sınai faaliyette bulunan işletmelerde yangın, halk hareketleri, taşıt çarpması, duman, hırsızlık ve makine kırılması gibi durumlarda sigortalığı bu teminatlara karşı koruyan geniş kapsamlı bir poliçedir. Zorunlu olarak verilen teminatların yanı sıra birçok özel teminat ile işletmelerin her türlü olumsuzluğa karşı korunmasını sağlar. Kendi içerisinde dört gruba ayrılır. Bu gruplar;

 1. Otel Paket Sigortası
 2. Restaurant Paket Sigortası
 3. Eczane Paket Sigortası
 4. Kobi Pratik Paket Sigortası olarak sıralanmıştır.

Nakliyat Sigortaları

Taşınacak yükün karayolu, havayolu, denizyolu veya demiryolu nakil sırasında uğrayabileceği hasar ve kayıplara karşı güvence sağlayan sigorta türüdür. Nakliyat sigortası çarpma çarpışma, devrilme, yanma, gemi ile taşınan yükün batması veya ıslanma, hırsızlık ve halk hareketleri gibi daha birçok sorunda koruma ve telafi hizmeti sunmaktadır.

 1. Nakliyat Emtia Sigortası: Ürünün bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları güvence altına alan sigortadır.
 2. Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası: Türkiye sınırları içinde karayolunda yük taşımacılığı yapan nakliye firmaların yükü aldığı tarihten teslim edeceği tarihe kadar koruyan ve oluşabilecek hasarlara karşı hukuki olarak koruma sağlayan sigortadır.
 3. Yat Sigortası: Özel amaçlı olarak satın alınan yatların deniz tehlikelerinde, karada bağlama yerlerinde veya marinalarda meydana gelebilecek kazalara karşı güvence sağlayan bir sigortadır.

Diğer Sigortalar

Orient sigorta kapsamına alınan hizmetlerin yanı sıra diğer sigorta hizmetleri bulunur. Bu sigorta grubu kendi içerisinde 6 başlık altına toplanır. Bu başlıklar;

 1. Seyahat Sağlık Sigortası: Türkiye’de ikamet eden yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde yapılması gereken bir poliçedir.
 2. Ferdi Kaza Sigorta: Beklenmedik şekilde gerçekleşen ve kişilerin kontrolleri dışında meydana gelen her türlü riske karşı koruma sağlayan bir sigortadır.
 3. Eğitim Sigortası: Ebeveynlerden birinin vefat etmesi ve sürekli sakat kalması durumunda sigortalığın çocuk ya da çocukların eğitim giderlerinin karşılanmasıdır.
 4. Hayatım Değerli ve Tehlikeli Hastalık Sigortası: Tehlikeli hastalıklara karşı sigortalıları koruma altına sigorta türüdür.
 5. İşveren Sorumluluk Sigortası: İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işvereni koruma altına alan sigorta türüdür.
 6. 3. Şahıs Sorumluluk Sigortası: 3.şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası olarak da adlandırılan sigorta, 3.şahısların sağlığın bozulmasını veya vefatı sonucunda 3.şahıslara ait malların maddi olarak zarar oluşması sebebiyle hasarları ödenmesi için kullanılan sigorta türüdür.