Quick Sigorta

Quick Sigorta Zorunlu Trafik Sigortası, Kasko, Yangın, Nakliyat ve Ferdi Kaza Sigortası gibi ürünler ile faaliyet göstermektedir. Quick sigorta bireysel ve kurumsal sigorta hizmetleri ile ikiye grubu ayrılır.

Bireysel Sigortalar

1- Araç Sigortaları

Araçların hasar görmesi, yaralanma ya da ölüm gibi can güvenliği ile sonuçlanacak kazalarda sigortalıya maddi destek sağlanmaktadır. Quick sigortanın araç sigorta hizmetleri aşağıda sıralanmıştır.

Bu hizmetler;

 • Zorunlu Trafik Sigortası
 • Motosiklet Trafik Sigortası
 • Kasko Sigortası
 • Traktör Kasko Sigortası
 • Kasko Motto Sigortası
 • Acente Kasko Sigortası

olarak belirtilmiştir.

2- Konut Sigortaları

Evleri ve eşyaları olası deprem, yangın, su baskını, doğalgaz patlaması, hırsızlık gibi çeşitli risklere karşı güvence altına alan bir sigortadır. Quick sigortanın konut sigorta hizmetleri aşağıda sıralanmıştır.

Bu hizmetler;

 1. DASK
 2. Konut Sigortası

olarak belirtilmiştir.

3- Sağlık Sigortaları

Kaza ya da hastalık sonucu yaşanabilecek sağlık risklerine karşı güvence sağlayan bir sigortadır. Quick sigortanın sağlık sigorta hizmeti aşağıda verilmiştir.

 1. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

4- Seyahat Sigortaları

Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde oluşabilecek riskleri karşı kişileri ve eşyalarını koruma altına alan sigorta hizmetidir. Quick sigortanın sağlık sigorta hizmetleri aşağıda sıralanmıştır.

Bu hizmetler;

 1. Yurt Dışı Vize Seyahat Sigortası
 2. Yurt İçi Seyahat Sigortası
 3. Yabancılar İçin Seyahat Sigortası
 4. Öğrenciler İçin Seyahat Sigortası

olarak verilmiştir.

5- İş Yeri Sigortaları

 İşletmelerin karşılaşabilecekleri risklere karşı koruma sağlayan bir sigorta hizmetidir. Quick sigortanın sağlık sigorta hizmetleri aşağıda verilmiştir.

Bu hizmetler;

 1. Yedekleyen İşyeri Sigortası
 2. Basiretli Tacir İşyeri Sigortası

olarak belirtilmiştir.

6- Diğer Sigortalar

 Quick sigortanın diğer sigorta hizmetleri aşağıda verilmiştir.

Bu hizmetler;

 1. Q Kimlik Koruma Sigortası
 2. Drone Sigorta
 3. Ferdi Kaza Sigortası
 4. Ekstrem Spor ya da Sporlar Sigortası
 5. Hekim Sorumluluk Sigortası

olarak belirtilmiştir.

7- Finansal Sigortalar

 Kişilerin alacaklarını ya da borçlarına olan sorumlulukları koruma altına alan bir sigorta hizmetidir. Quick sigortanın finansal sigorta hizmetleri aşağıda sıralanmıştır.

Bu hizmetler;

 1. Kefalet Sigortası
 2. Alacak Sigortası
 3. Quick Finanscım Sigortası
 4. Bina İnşası Tamamlama Sigortası
 5. Lisanslı Depoculuk Hizmetleri Sigortası
 6. Fatura Koruma Sigortası

olarak belirlenmiştir.

Kurumsal Sigortalar

Kurumsal olarak hizmet veren işletmeleri ve çalışanları oluşabilecek risklere karşı koruma altına alan bir sigorta hizmetidir. Quick sigortanın kurumsal sigorta hizmetleri aşağıda sıralanmıştır.

Bu hizmetler;

 1. Devlet Destekli Alacak Sigortası
 2. Quick Finanscım Sigortası
 3. Bina Tamamlama Sigortası
 4. Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası
 5. Fatura Koruma Sigortası
 6. Asansör Mali Sorumluluk Sigortası
 7. İkinci El Garanti Sigortası
 8. Sigorta Eksperleri Bilirkişiler Mesleki Sorumluluk Sigortası
 9. İnşaat All Risks Sigortası
 10. Makine Kırılması Sigortası
 11. Tarım Sigortası (Tarsim)
 12. İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
 13. Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası
 14. Nakliyat Emtea Sigortası
 15. Yurt İçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları
 16. Elektronik Cihaz Sigortası
 17. Montaj Sigortası
 18. Doğalgaz Paket Sigortası
 19. Tekne Sigortaları
 20. Yat Sigortaları
 21. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası
 22. Devlet Destekli Sera Sigortası
 23. Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası
 24. Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

olarak belirlenmiştir.