Türkiye Sigorta

Türkiye Sigorta 27 Ağustos 2020 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan üç sigorta şirketinin birleşmesi ile kurulmuştur. Bu kamu sigorta şirketleri Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigortadır. Türkiye Sigortanın hizmetleri aşağıda listelenmiştir.

Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi, rahat bir emeklilik geçirmek için bireylerin birikim yapmasını sağlayan Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olarak bilinen özel emeklilik sistemidir. Türkiye sigorta bireysel emeklilik sisteminin sunduğu hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

Bu sistemler;

 1. 18 Yaş Altı BES Planı
 2. 18 Yaş Altı Kumbara Bireysel Emeklilik Sistemi Planı
 3. Gençlerin Bireysel Emeklilik Sistemi Planı
 4. Temel Plan
 5. Kazanç Planı
 6. Sağlam Temel Planı
 7. Maksimum Kazanç Planı
 8. Güldüren Yarınlar Planı

 olarak sıralanmıştır.

Araç Sigortaları

Araçları güvence altına almak ve sürücülere hukuki destek, çekme, çarpışma, çarpma, yanma, çalınma, halk hareketleri, terör, deprem ve sel gibi durumlarda tam destek sağlamaktadır. Kasko; kişilerin iradesi dışında gerçekleşen bir motorlu araca gelebilecek zararları telafi etmeyi amaçlayan sigorta türüdür.

Türkiye sigorta araç sigortalarının sunduğu hizmetler aşağıda sıralanmıştır. Bu hizmetler;

 1. Trafik Sigortası
 2. Genişletilmiştir Kasko
 3. Dost Kasko
 4. Muafiyetli Kasko
 5. Fiat Kasko

olarak belirtilmiştir.

Konut Sigortaları

Kişilerin binaları, ev eşyalarını ve değerli eşyaları gibi birçok riske karşı teminatlarını güvence altına alır. Bunun yanı sıra kiracı, ev sahibi ya da komşular tarafından oluşturulacak zararlara karşı da telafi hizmeti sunar. Konutlarda meydana gelebilen yangın, sel, fırtına, yer kayması, hırsızlık, enkaz kaldırma masrafları boya ve dekorasyon masrafları Türkiye sigorta kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda verilen hizmetler aşağıda sıralanmıştır. Bu hizmetler;

 1. Konut Ekstra Paket Sigortası
 2. Konut Sigortası
 3. Pratik Ev Sigortası
 4. DASK
 5. Site Ortak Alan Sigortası

olarak belirtilmiştir.

Sağlık Sigortaları

Kişisel kaza ya da hastalık gibi bekledik durumlarda tam korumaya ihtiyaç duyar. Sigortalı devlet ya da özel hastanede tedavi görmek isteyebilir. Teşhis ve tedaviden doğan fark ücretleri Türkiye sigorta aracıyla karşılanır. Türkiye sigorta kapsamında verilen hizmetler aşağıda sıralanmıştır. Bu hizmetler;

 1. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 2. Okyanus Limitsiz Sağlık Sigortası
 3. Okyanus Limitli Sağlık Sigortası
 4. Okyanus Ekstra Sağlık Sigortası
 5. Okyanus Avantajları Sağlık Sigortası
 6. Cankurtaran Acil Sağlık Sigortası
 7. Riskli Hastalıklar Tedavi ve Destek Sigortası

olarak belirtilmiştir.

Seyahat Sigortaları

Seyahat Sigortaları; yurt dışı ve yurt içi seyahat esnasında karşılaşılabilecek kaza, hastalık ve bagaj kaybı gibi birçok beklenmedik durumlara karşı sigortalıyı güvence alır. Türkiye sigorta kapsamında verilen hizmetler aşağıda sıralanmıştır. Bu hizmetler;

 1. COVID-19 Turist Sigortası
 2. COVID-19 Konaklama Destek Sigortası
 3. Seyahat Sağlık Sigortası
 4. Yabancı Uyruklar Sağlık Sigortası şeklindedir.

İşyeri Sigortaları

İşyeri Sigortalı; işvereni ve iş yerinde gerçekleşebilecek risklere karşı koruma sağlayan sigorta türüdür. Bu sigorta kapsamında sağlanan diğer hizmetler aşağıda sıralanmıştır. Bu hizmetler:

 1. İşyeri Ekstra Sigortası
 2. Kapsamlı İşyeri Sigortası
 3. Eczane Paket Sigortası
 4. Otel Paket Sigortası
 5. Akaryakıt Paket Sigortası
 6. Oto Plaza Paket Sigortası

olarak belirtilmiştir.

Diğer Sigortalar

Ferdi Kaza Sigortası kaza sonucunda sürekli sakatlık durumunda sigortalığa gelir sağlanması ile yükümdür. Bunun yanı sıra sigortalı vefat ederse yakınlarını teminat altına alan bir sigortadır. Türkiye sigorta kapsamına sigortaları sağlanan hizmetlerin yanı sıra diğer sigorta hizmetleri bulunur. Bu sigorta hizmetleri aşağıda sıralanmıştır. Bu hizmetler;

 1. Emtia Sigortası
 2. Tekne Sigortası
 3. İnşaat Sigortası
 4. Ferdi Kaza Sigortası
 5. Finansal Siber Koruma Sigorta

Hayat Sigortaları

Hayat sigortası, maluliyet durumunda sigortaların yaşam standartlarını koruma altına alan ve sigortalının vefatından sonra yakınlarının geleceğini güvence altına almayı amaçlayan bir sigorta ürünüdür. Türkiye sigorta kapsamında verilen hizmetler aşağıda sıralanmıştır. Bu hizmetler;

 1. Hayat Sigorta
 2. Eğitim Gücü
 3. Artı Hayat Sigortası
 4. Eğitim Destek Sigortası

 olarak belirtilmiştir.