Ana Sigorta

Ana sigorta, Enka Motorlu Araçlar A.Ş. kurucuları tarafından 2020 yılında hayata geçirirdi. Ulusal ve uluslararası şirket tecrübesi ve uzman ekibi ile bireysel sigortacılık alanında faaliyet göstermektedir. Ana sigorta sade, anlaşılır ve zengin içerikli ürün yelpaze ile hizmet vermeyi sürdürmektedir. Ana sigorta Türkiye'de kasko, trafik, konut, DASK, emtia, nakliyat, taşımacılık, seyahat sağlık, nakliye öncesi ve sonrası ve ferdi kaza gibi alanlarda hizmet vermektedir. Bu hizmetler detaylı biçimde aşağıda sıralanmıştır.

Trafik Sigortası

Kişilerin araçlarını veya üçüncü şahıslara karşı verilen zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Trafik Sigortası devlet tarafından zorunlu tutulmaktadır. Trafik sigortası yaptırmayan araçlara ceza uygulanmaktadır. Kaza sonucu doğacak maddi hasarlara karşı Trafik sigortası yaptırılmalıdır. Devlet tarafından zorunlu tutulan trafik sigortası çoğu zaman kasko sigortası ile karıştırır. Ancak Kasko sigortası ve trafik sigortası birbirinden farklıdır. Ancak birbirlerini tamamlar niteliklere sahiptirler.

Kasko Sigortası

Kişisel araçlar ile yapılan kaza, aracın yanması veya çalınması gibi durumlarda oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta türüdür. Kasko Sigortası kişisel araçların uğrayacağı hasarı karşılar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Kişisel kaza ya da hastalık gibi bekledik durumlarda tam korumaya ihtiyaç duyar. Sigortalı devlet ya da özel hastanede tedavi görmek isteyebilir. Teşhis ve tedaviden doğan fark ücretleri sigortalar aracıyla karşılanır. Ana sigorta kapsamında teşhis ve tedaviden doğacak fark ücretini tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından karşılanır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşları tarafından uygulanan teşhis ve tedavi masraflarından doğacak fark tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında karşılanır.

Konut Sigortası

Sigortalığın kendisine veya ailesine ait olan konutlarda meydana gelebilecek risklere karşı koruma sağlar. Konutlar da yaşanması muhtemel hırsızlık, deprem, sel, yangın, yer kayması, enkaz kaldırma, boya ve dekorasyon gibi masrafları karşılayan bir sigorta türüdür. Ana sigorta kapsamında sigorta bulunulan süresi içerisinde ücretsiz olarak kombi ve klima bakım hizmeti verilir.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası kaza sonucunda sürekli sakatlık durumunda sigortalığa gelir sağlanması ile yükümdür. Bunun yanı sıra sigortalı vefat ederse yakınlarını teminat altına alan bir sigortadır.

Zorunlu Deprem Sigortası

Deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak ve yer kaymasının neden olacağı maddi zararları, belirlenen limitler dahilinde karşılayan sigorta türüdür. Ülkemiz coğrafi olarak deprem riskinin yüksek olduğu bir bölgede yer almaktadır. Bu nedenle deprem sigortası ülkemizde zorunludur.

Seyahat Sigortası

Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası kapsamında seyahat esnasında karşılaşılabilecek kaza, hastalık ve bagaj kaybı gibi birçok beklenmedik durumlara karşı güvence altına alan bir sigortadır.

Tarım Sigortası

Devlet Destekli Tarım Sigortaları çiftçi ve hayvan sahiplerini destekleyen ve oluşabilecek hırsızlık, yangın, sel, fırtına ve diğer risklere karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür.

İş Yeri Sigortası

İş yeri binaları, demirbaş eşyalar ve makineler gibi mal varlıklarını yangın, hırsızlık, sel, deprem ve daha birçok riske karşı güvence altına alan sigorta türüdür. Ticari ve sınai faaliyette bulunan işletmelerde yangın, halk hareketleri, taşıt çarpması, duman, hırsızlık ve makine kırılması gibi durumlarda sigortalığı bu teminatlara karşı koruyan geniş kapsamlı bir poliçedir.

Nakliye Sigortası

Ticari değeri olan mal ve kıymetlerin karayolu, havayolu, denizyolu veya demiryolu nakil sırasında uğrayabileceği hasar ve kayıplara karşı koruma kapmasında güvence sağlayan sigorta türüdür. Nakliyat sigortası çarpma çarpışma, devrilme, yanma, gemi ile taşınan yükün batması veya ıslanma, hırsızlık ve halk hareketleri gibi daha birçok sıkıntıya karşı koruma ve telafi hizmeti sunmaktadır.