SOMPO Sigorta

Sompo Sigorta, 30 Mart 2001 tarihinde Japonya’da kurulmuştur. Ülkemizde hizmet veren Fiba Sigorta’nın hisseleri 2010 yılında Sompo sigortaya devredilmiştir. Böylece Sombo sigorta Türkiye pazarına girmiş oldu. Sombo Sigortanın hizmetleri aşağıda listelenmiştir.

Kasko Sigortası

Araçların çalınma, çarpma, yangın sel ve halk hareketleri gibi risklere karşı güvence altına alınmasıdır.

 1. Marka Sigortası: Volkswagen, Audi, Skoda, Toyota ve BMW marka araçları olası risklere karşı güvence altına almaktadır.
 2. Mini Kasko: Çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı güvence sağlar.
 3. Aylık Kasko: Kişisel araçlar bazı dönemlerde az kullanabilir. Böyle durumlarda Aylık Kasko sigortası yaptırabilir.
 4. Trafik sigortası: Sigortalı kişinin aracıyla kazaya karışması durumunda 3. kişilerde meydana gelen hasarlarını belli ölçülerde karşılayan sigortadır.
 5. Araç Kasko Sigortası: Geniş kapsamlı bir araç sigortasıdır.

Konut Sigortası

Sompo Sigorta, sigortalığın kendisine veya ailesine ait olan konutlarda meydana gelebilecek risklere karşı koruma sağlar. Konutlar da yaşanması muhtemel hırsızlık, deprem, sel, yangın, yer kayması, enkaz kaldırma, boya ve dekorasyon gibi masrafları karşılayan bir sigorta türüdür.

 1. DASK Sigortası: Depremin doğrudan etkilerine karşı devlet güvencesinde sunulan Zorunlu Deprem Sigortasıdır.
 2. Artı Konut Sigortası: Konutlarda yangın, sel, deprem veya halk hareketleri sonucunda oluşan zararı karşılayan sigorta türüdür.
 3. İklim Sigortası: Dolu, fırtına, su baskını, hortum, kar, yer kayması ve dolu sebebiyle oluşan zararları sigortanın kendisi, yakınları, araçları ve konutlarını teminat altına alan sigorta türüdür.
 4. Eşya Sigortası: Yangın, deprem, hırsızlık gibi istenmeyen durumlara karşı eşyaların korunmasını kapsayan sigorta türüdür.
 5. Mini Konut Sigortası: Yangın veya hırsızlık durumlarına karşı ev veya işlerini güvence altına alan sigorta türüdür.

Sağlık Sigortası

Kişisel kaza ya da hastalık gibi bekledik durumlarda tam korumaya ihtiyaç duyar. Sigortalı devlet ya da özel hastanede tedavi görmek isteyebilir. Teşhis ve tedaviden doğan fark ücretleri sigortalar aracıyla karşılanır.

 1. Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paket Sigortası: Doğum ve yatarak tedavi hizmetlerini teminat altına alan sigorta türüdür.
 2. Yabancılar için Sağlık Sigortası: Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişiler, özel sağlık sigortaları ile sağlıkların güvence altına alınmasını sağlayan sigorta türüdür.
 3. Yaşam Terapi Sigortası: Hastalık ya da kaza sonrası yüksek tedavi masraflarına karşı sigortalığı güvence altına alır.
 4. Acil Sağlık ve Koruma Sigortası: Kaza ya da aniden ortaya hastalık gibi hayati durumlarda sigortalı güvence altına alan sigorta türüdür.

Seyahat Sigortası

Yurt dışı ya da yurt içi seyahatlerinde oluşabilecek risklere karşı sigortalığı korumaya alan sigorta türüdür. Bu kapsamda;

 1. Yurt İçi Seyahat Sigortası: Yurt için seyahatlerinde oluşabilecek risklere karşı koruma sağlar.
 2. Yurt Dışı Seyahat Sigortası: Yurt dışı seyahatlerinde oluşabilecek risklere karşı koruma sağlar.
 3. COVID-19 Türkiye Seyahat Sigortası yapılmaktadır.

Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının kaza sonucu oluşabilecek tedavi masrafları ve gündelik tazminat talepleri ek prim karşılığında kişilere ödenir.

 1. Artı Ferdi Kaza Sigortası: Kaza ya da aniden ortaya hastalık gibi hayati durumlarda sigortalı güvence altına alan sigorta türüdür.
 2. Öğrenim Güvencesi: Ebeveynlerden birinin vefat etmesi ve sürekli sakat kalması durumunda sigortalığın çocuk ya da çocukların eğitim giderlerinin karşılanmasıdır.
 3. Çağdaş Koruma Planı: Gasp ve kapkaç gibi risk oluşturacak durumları güvence altına alan koruma planıdır.
 4. Ailem Güvence Planı: Sigortalı kişinin vefatı durumunda ailesini korumaya altına sigorta türüdür.

Ticari ve Kurumsal Sigorta

İşvereni ve iş yerine gerçekleşebilecek risklere karşı koruma sağlayan sigorta türüdür. Bu sigorta kapsamında sağlanan diğer hizmetler aşağıda sıralanmıştır. Bu hizmetler:

 1. İş Yeri Paket Sigortası
 2. Kobi Sorumluluk
 3. Kobi Finansal Güvence
 4. Akaryakıt Paket

olarak sıralanmıştır.

Diğer Sigortalar

Sompo sigorta kapsamına sigortaları sağlanan hizmetlerin yanı sıra diğer sigorta hizmetleri bulunur. Bu sigorta grubu kendi içerisinde 5 başlık altına toplanır. Bu başlıklar;

 1. Dijital Güvenlik Sigortası:
 2. Kredi Kartı Sigortaları
 3. Sorumluluk Sigortaları
 4. Mühendislik Sigortaları
 5. Nakliyat Sigortaları

olarak sıralanmıştır.