Lehtar / Sigortalı Aynılığı Nedir?

 Lehtar / Sigortalı Aynılığı Nedir? Görseli

Kimi sigortacılık terimleri çok sık karşılaşılmadıkları için çoğu kişi tarafından bilinmeyebilir. Bu terimlerden biri de lehtardır. Peki lehtar nedir? Lehtar, aynı zamanda menfaattar olarak da bilinen bir terimdir.

Arapça dilinden Türkçeye geçen “lehtar” sözcüğü Türk Dil Kurumu tarafından iki şekilde tanımlanırr. İlk tanım, yandaş-taraftar manasına gelirken, ikinci tanımda senet metninde, senet bedelinin kendisine ödenmesi yazılı olan kişi tanımı vardır. Sigortacılık alanında ise bu terim, sigortadan faydalanacak olan gerçek ya da tüzel kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır. Sigorta poliçesi yaptıracak olan birey, istediği kişi ya da kişileri lehtar olarak gösterebilmektedir.

Oluşturulan hayat sigortası poliçesinde aksi belirtilmediği sürece sigorta yapılan kişinin kanuni vasileri de lehtar olarak kabul edilmektedir. Hayat sigortası devam ederken menfaattarların adı değiştirilebildiği gibi, yeni isimler de listeye sonradan eklenebilmektedir.

Lehtarın yalnızca sigortacılık alanında değil çek konusunda da karşılığı vardır. Çeki düzenleyen, çek sahibi kişiye "keşideci" çekin muhatabı olan ve de çekteki meblağı alacak kişiye ise "lehtar” adı verilmektedir. Bir çekin üzerinde lehtarın adı yazılı ise o çeke nama yazılı çek, lehtarın ismi yer almıyorsa hamiline çek denir.

Lehtarların Hakları Nelerdir?

Hayat sigortası yaptırıldığı takdirde, sigorta sözleşmesi yapılan kişi sigortalı olarak adlandırılmaktadır. Sigortalının prim ödemesini gerçekleştiren, sigorta ettiren ve sigortalının ölümü sonrasında sigorta tazminatını almaya hak kazanan kişi ise lehtar olarak isimlendirilir. Lehtarlar bir nevi yasal varis sayılırlar ve herhangi bir ölüm durumunda hayat sigortası tazminatını alma hakkına sahip olurlar.

Lehtar Aileden Biri Olmak Zorunda Mı?

Hayat sigortası, sigortayı yaptıran kişinin ölümü halinde tazminatın ödendiği bir sigorta türüdür ve vefat sonrası tazminatın kime veya kimlere ödeneceği tamamen sigortayı yaptıran kişinin isteğine bağlıdır. Yani hayat sigortası yaptıran birey istediği kişiyi lehtar olarak tayin edebilir, hatta birden fazla kişiyi de lehtar olarak belirleyebilir.

Hayat sigortasının şartları kapsamında lehtarın, yani tazminatın ödeneceği kişinin aileden biri veya resmi mirasçı olma gibi bir zorunluluğu bulunmaz. Sigortayı yaptıran kişi istediği takdirde aile dışından birini de menfaattar olarak seçebilir. Sonuç olarak poliçede yer alacak lehtar veya lehtarların ismi tamamen sigortalının kendi isteği doğrultusunda oluşturulur. Lehtarların oluşturulması aşamasında çoğu zaman birden fazla kişi tercih edilebilmektedir.

Poliçe Başladıktan Sonra Lehtar Değişikliği Yapılır Mı?

Hayat sigortası yaptıran kişi, poliçe süresinin devam ettiği zaman boyunca menfaattar değişikliği yapabilme hakkına sahiptir. Sigortalının menfaattar değişikliği ya da ekleme yapabilmesi için yazılı talepte bulunması şartı mevcuttur. Hayat sigortalarında bu karar tamamen sigortalını kendisine aittir ve evlilik, çocuğun olması gibi durumlardan dolayı ya da tamamen isteğe bağlı olarak değişiklik yapılabilmektedir.

#Sigortambir
#Poliçe
#HayatSigortası
#Lehtar
Facebook Görsel Twitter Görsel İnsta Görsel Linkedin Görsel

Sigorta Kampanyaları

Tüm Kampanyalar