Prim Nedir? Sigorta Primi Ne Kadardır?

 Prim Nedir? Sigorta Primi Ne Kadardır? Görseli

İnsanların yaşam boyu ne gibi zor durumlarla karşılaşacakları önceden kestirilemediği için, her duruma karşı hazırlıklı olmak oldukça önem taşıyor. Sigorta hizmetleri aniden meydana gelen zorlukları aşma konusunda insanlara yardımcı olacak çözüm üreterek önemli bir destek sağlıyorlar. Doğru şirketlerden alınan sigorta hizmetleri sayesinde bu tarz zorluklara göğüs germek zorlayıcı olmaktan çıkıyor.

Sigorta hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise alacakları bu hizmetlere karşılık bir maddi bedelle karşılaşıyorlar. Belli aralıklarla ödenen bu tutarlar kısaca prim olarak ifade ediliyorlar. Yani prim kavramı hizmetin satışını gerçekleştiren yetkili tarafından sağlanan teminatı satın alan kişilerin ödediği ücret olarak tanımlanabilir. Bu primleri sigorta hizmetinden yararlanmak isteyen herkes ödemek durumunda. Primler genel olarak sigorta hizmetinin türüne ya da sigorta hizmetini sağlayan kuruluşla hizmet alan kişinin arasındaki anlaşmaya göre değişir ve anlaşılan bir süre zarfında ya da ömür boyunca düzenli bir şekilde de ödenebilir.

Temel olarak sigorta primleri, sigorta kuruluşunun satın aldığı risk karşılığında şirkete ödenir. Sigorta primlerine genel giderler, sigorta şirketinin karşılamak zorunda olduğu maliyetler, komisyonlar da eklenir. Peki hizmet satın alan kişi tarafından prim ödemesi yapılmazsa ne olur? Sistem gereğince belirlenmiş olan primleri ödemezseniz sigorta şirketinden satın aldığınız sigorta hizmetinin kapsadığı bütün koşullar sağlansa dahi sigorta sözleşmenizin askıya alınması gündeme gelir. Bu durumun sonucunda çeşitli risk faktörlerine karşı sigorta koruma hizmetinden yararlanmanız söz konusu olamaz.

Sigorta Priminin Miktarı Ne Kadardır?

Bireysel ya da kurumsal olarak yararlanmanız için hizmetinize sunulan birçok avantajlı sigorta türü mevcuttur. Bu sigortaların ücretleri de kendi içinde şirketine ve sunduğu hizmetlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Sigorta şirketinizi iyi araştırıp seçerseniz, kendinizin ve ailenizin sağlığını, çocuklarınızın geleceğini, aracınızın ve evinizin güvenliği, evcil hayvanınızın sağlığını ve gelecekteki hayatınız ile ilgili birçok önemli detayın güvenliğini sağlayabilirsiniz. Faydalandığınız sigorta hizmetinin türüne göre sigorta hizmetleri karşısında şirkete ödemeniz gereken prim tutarı farklılık göstermektedir.

Sigorta primlerinin düzeyini belirleyen birçok etmen mevcuttur ancak en önemli faktör, sigorta hizmetinin kapsadığı teminatlardır. Sigorta hizmetini sağlayan kuruluş ya da şirketlerin tasarlamış olduğu hizmetlerde yer alan içeriklerin detayları, sigorta hizmetinin maliyetini ve dolayısıyla da sigorta hizmeti karşılığında ödeyeceğiniz primi ortaya koyar. Kimi zaman sigorta primleri yüksek değerlere ulaşabilir. Buna neden olan faktörler arasında en önemlisi sigorta hizmetinin içeriğinde yer alan hasar talepleridir. Örnek vermek gerekirse, aldığınız hasarın tazmini konusunda bir talebiniz söz konusu olduğunda gelecek yılın sigorta prim bedeli de yükseliş gösterecektir. Böyle bir durum meydana geldiğinde yükselen sigorta primlerini ödemenizin amacı, yine sizin karşılaşabileceğiniz olan risklere karşı önlem alınmasıdır.

#Prim
#SigortaPrimi
#Sigortambir
#Sigorta
Facebook Görsel Twitter Görsel İnsta Görsel Linkedin Görsel

Sigorta Kampanyaları

Tüm Kampanyalar