Rücu Nedir? Rücu Hakkı Nasıl Kullanılır?

 Rücu Nedir? Rücu Hakkı Nasıl Kullanılır? Görseli

Bir sigorta poliçesi oluştururken birçok terimle karşılaşabilirsiniz. Sözleşme imzalarken karşınıza çıkabilecek bu terimler, sözleşmenizi anlamak ve anlamlandırabilmek için oldukça önemlidir. Bundan dolayı sigortacılık alanındaki bazı terimlere hâkim olmalı ve karşınıza çıkabilecek tüm durumlardan haberdar olmalısınız. Sigorta süreciniz boyunca karşınıza çıkması muhtemel sözcüklerden biri olan rücu sözcüğü de sık sık merak edilen terimler arasındadır. Rücu en kısa ifadeyle vazgeçmek, caymak veya sözünden dönmek olarak tanımlanabilir. Bu da özel veya tüzel kişilerin sözleşmelerini feshetmeleri demektir. Rücu hakkının gereklilikleri ve çeşitli detayları mevcuttur.

Rücu Ne Demektir?

Sigorta süreci boyunca önemli kavramlar arasında yer alan rücu kısaca caymak şeklinde tanımlanabilir. Rücu hakkı, sigorta şirketinin sahip olduğu bir hak olarak bilinir. Bir sigorta şirketi rücu hakkını kullanarak sorumluluklarından, yükümlü olduğu durumlardan vazgeçtiğini beyan edebilir. Sigorta şirketinin bu hakkı kullanması için mahkemeye başvurması ve bazı yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenir. Örneğin, meydana gelen bir hasar durumunda sigortalının hakkı olan tazminatı ödemeyen sigorta şirketi, rücu hakkından faydalanamaz. Bunun için öncelikle sigortalı için gereken tüm ödemelerin yapılması ve ardından mahkemeye başvurulması gerekir.

Rücu hakkı bütün sigorta türleri için geçerli olsa da en sık kasko sigortasında kullanılır. Sık bir şekilde kullanılmayan bu hakkın mahkemelerce zaman aşım süresi 10 yıl olarak net bir şekilde sınırlandırılmıştır. Sigorta şirketi 10 yıllık bir süreden sonra rücu hakkını kullanarak dava açabilir. Peki sigorta şirketleri rücu haklarını nasıl kullanırlar?

Rücu Hakkı Nasıl Kullanılır?

Rücu hakkı genelde kasko sigortalarında önem taşır. Kasko sigortalarında rücu hakkı hasarlı bir kaza olduğu durumda karşınıza çıkabilir. Hasarın sebebi olan taraftan talep edilen sigorta ücretinin sigorta şirketinin sahip olduğu haklar üzerinden kazanılması durumunda rücu hakkı gündeme gelir. Böyle bir durum sonrası çoğunlukla sigortadan yararlanan kişinin lehine bir sonuç ortaya çıkar. Bu tür davalarda rücu hakkı kullanılarak her iki tarafın da ekstra zarara uğramasının önüne geçilmiş olur.

Rücu davaları yalnızca sigorta şirketi ve sigortalı arasında olmaz. Bu davalar üçüncü taraflara da açılabilir. Bir sigorta şirketinin rücu hakkından faydalanabilmesi için öncelikle ödemesi gereken tazminatı sigortalıya ödemesi gerekir. Sigortalanan kişinin halefi durumu bittikten sonra sigorta şirketi bu kişinin yerine dava açma hakkını elde eder. Böyle bir durumda sigorta hizmetlerinden faydalanan kişi ya da kişilerin ağır bir kusur oluşturmamış olmaları oldukça önem taşır.

Sigorta şirketi, rücu davası açarak sigortalıya karşı tüm yükümlülüklerinden vazgeçer ve hatalı olan üçüncü kişilerden ödemelerini, tazminatlarını ve diğer kayıpları söz konusu indirimleri de göz önünde bulundurarak isteme hakkına sahip olur. Sigorta şirketleri açısından önem taşıyan rücu, sigortalıların ve diğer üçüncü taraf kişilerin de göz önünde bulundurması gereken haklar arasında yer almaktadır.

#Rücu
#Rücu Hakkı
#Sigorta
#Sigortambir
Facebook Görsel Twitter Görsel İnsta Görsel Linkedin Görsel

Sigorta Kampanyaları

Tüm Kampanyalar