Sovtaj Bedeli Nedir? Sovtaj Bedeli Hesaplaması Nasıl Yapılır?

 Sovtaj Bedeli Nedir? Sovtaj Bedeli Hesaplaması Nasıl Yapılır? Görseli

Sigorta ürünlerinin amacı, yaşanabilecek tatsız olaylar karşısında poliçede yer alan teminatlar ve limitler dâhilinde sigortalıya güvence sağlamaktır. Sigorta ürünlerinden biri olan kasko yaptırdığınızda karşınıza çıkabilecek terimlerden biri sovtajdır. Peki sovtaj nedir? Şimdi, sovtaj hakkında bilmeniz gerekenleri ayrıntılarıyla anlatalım…

Sovtaj Ne Demek?

Bir kaza sonrası hasar almış olan aracın hasarlı ya da hasarsız kısımlarının sigortalının onayı alınarak satılması uygulamasına sovtaj denir. Hasara uğrayan aracın satılması sonrasında elde edilen meblağ ise sovtaj bedeli ya da diğer adıyla sovtaj geliri olarak bilinir.

Kasko sigortası ile teminat altına alınan bir araç kaza nedeniyle hasar alırsa ve poliçede belirtilen teminatlara, limitlere aykırı bir durum oluşmamışsa sigorta şirketi sigortalıya teminat ödemekle yükümlüdür. Kaza geçiren aracın perte çıkmış olduğu ekspertiz raporu ile kanıtlandığı takdirde sigorta yaptıran araç sahibine, aracın rayiç bedeli ödenir. Ödenen bu rayiç bedel sonrası, aracın hasarlı ve hasarsız tüm parçaları, bölümleri, diğer bir deyişle aracın tüm hakları artık sigorta şirketine geçer.

Aracın sahibi sigortalı, pert aracın çalışan parçalarını ya da hurdasını sigorta şirketine bırakmak istemezse sigorta şirketleri gereken çalışmaları yapıp bu parça ve bölümler için bir bedel belirler. Çıkarılan bu bedel, sigorta şirketi tarafından sigortalıya ödenecek tazminattan düşülür.

Örnekle açıklamak gerekirse;

Kaskolu bir aracın kazaya karışarak perte çıktığını varsayalım. Rayiç bedeli 200.000 TL olan bu aracın hurdasının 20.000 TL olduğunu ve hurdayı sigortalının kendisinin almak istediğini düşünelim. Bu durumda sigorta şirketi, aracın bu bölümünü alıp bir kazanca dönüştüremeyeceği için, sovtaj değerini ödeyeceği tazminattan düşer. Sonuç olarak sigorta firmasının sigortalıya ödeyeceği tazminat 200.000 TL değil, sovtaj bedeli düşüldüğü için 180.000 TL olacaktır.

Sovtaj Nasıl Hesaplanır?

Sovtaj bedelini hesaplamak için belirli bir formül yoktur. Sovtaj hesaplaması sadece uzmanlar tarafından yapılabilir. Sovtaj hesaplamasındaki bir diğer yol da sigorta şirketlerinin sovtaj değerinin tespiti için ihale yapmalarıdır.

Sovtaj bedeli hesaplamaları sigorta şirketlerinin anlaşmalı oldukları eksperler veya anlaşmalı sovtaj firmaları tarafından yapılır. Eğer sigortalı, hasarlı aracın tüm haklarını sigorta şirketine devretmediyse ekspertiz raporunda tespit edilen sovtaj bedeli doğrultusunda sigorta şirketi, sigortalıya ödeyeceği tazminat bedelinden düşer. Bu durumda sovtaj bedeli kime ödenir? Sorusu akla gelebilir. Kaza sonrasında sigortalı kişi, kaskodan aracın rayiç bedeli temin edildiyse araçtan bir bedel talep edemez. Bu durumda aracın sovtaj bedeli sigorta şirketine ödenmiş olur.

Sovtaj Neden Uygulanır?

Sovtaj iki önemli avantaj sunar. İlk olarak sovtaj sayesinde araç parçaları geri dönüşüme kazandırılabilir. İkincisi olarak ise sigorta şirketlerinin sovtaj ile elde ettiği gelir, ödedikleri hasarın bir kısmının karşılanmasına yardımcı olabilir. Bu durum da ülke ekonomisine katkı sağlamak adına avantajlıdır.

#Sovtaj
#SovtajBedeli
#Sigorta
#Sigortambir
Facebook Görsel Twitter Görsel İnsta Görsel Linkedin Görsel

Sigorta Kampanyaları

Tüm Kampanyalar