Zeyilname Nedir? Zeyilname Hangi Durumlarda Düzenlenir?

 Zeyilname Nedir? Zeyilname Hangi Durumlarda Düzenlenir? Görseli

Sigorta sözleşmeleri, sigorta işlemleri yapılırken sigortalı kişi ve sigorta sağlayan şirket arasındaki en önemli noktadır. Bu sözleşmede sigortalının hakları, hangi durumlarda ne kadar prim alabileceği, sigorta şirketinin sigortalıya karşı sorumlulukları ve sigortalının diğer bütün hakları bulunur. Sigorta sürecinde işler bu sözleşmelerle yürütülür fakat zaman zaman bu maddelerde düzenleme yapmak gerekebilir. Sözleşmelerde yapılan değişikliğe zeyil, zeyil yapıldığına dair hazırlanan belgelere de zeyilname denir.

Bu değişiklik, sözleşmenin hazırlandığı ve tarafların imzaladığı zamandan sonra fark edilen bir hata sebebiyle yapılacağı gibi, taraflardan birinin geçerli bir bahane göstermesiyle de yapılabilir. Poliçelerde gerçekleştirilen tüm değişiklikler zeyilnamede bulunur. Zeyilname, sigorta sektörünün dışında ihale sözleşmelerinde de gündeme gelebilir. Gerçekleştirilen bir ihalenin şartları ya da içeriğinde değişikliğe gidilecekse ihaleye zeyilname hazırlanarak devam edilir.

Zeyilname Ne Demektir?

Sigorta poliçesinde yanlış/hatalı bir bilgi bulunması veya sigorta poliçesinde bilgi güncellemesi yapılması gibi durumlarda yapılan düzenleme işlemi zeyil olarak adlandırılır. Bu düzenlemeler sırasında oluşturulan belgenin ismi ise zeyilnamedir. Yalnızca değişiklikleri kapsayan zeyilnameler poliçenin orijinali olarak kabul edilemezler. Zeyilnameler bazen primli, bazen de primsiz olabilir. Örneğin; adres değişikliği zeyilnamesi primsizdir. Primli zeyilnameler ise kimi zaman sigortalıdan prim alınmasını ya da sigortalıya prim iadesini gerektirir. Örneğin, poliçede düzenlenen iptal zeyilnamesi ile sigortalıya prim iadesi gerçekleştirilir.

Zeyilname Hangi Durumlarda Hazırlanır?

Tüm sigorta çeşitlerine hazırlanabilen bir belge olan zeyilname, trafik sigortası, konut sigortası, kasko sigortası ve daha birçok alanda taraflardan birinin poliçede değişikliğe gitmek istemesiyle oluşturulabilir. Zeyilnamenin hazırlanmasında en çok başvurulan durumlardan biri plaka değişimleridir. Plaka değişimleri zeyilname hazırlanarak gerçekleştirilen işlemlerdir. Bunun yanında yeni bir araç satın aldığınızda önceki aracınızın kaskosunu yeni aracınıza aktarmak istiyorsanız yine zeyilname düzenletmeniz gerekir.

Araç bilgilerinizin poliçelere hatalı girildiği durumlarda da zeyilname hazırlanmalıdır. Gelecekte sıkıntı ya da engel ile karşılaşmamak adına aracınızın sigorta sözleşmesindeki bilgilerini zeyilname ile düzeltmelisiniz. Bir ev aldığınızda zeyilname sayesinde zorunlu deprem sigortası poliçesi sözleşmenizde adres değişikliğinizi kolayca yapabilirsiniz. Bir zeyilname yaptırdığınızda sigorta primlerinizde de değişiklikler meydana gelebilir. Örneğin araç ya da ev değişiklikleri sigortanın şartlarını değiştirecek büyük değişimlerdir. Bundan dolayı bu tarz bir değişiklik yapıldığında primler tekrardan hesaplanacaktır. Yeni hesaplamaya göre primler artış ya da düşüş gösterebilir.

Zeyilname Düzenlenmesi için Hangi Şartlar Gerekir?

Bir zeyilnamenin düzenlenmesinde en önemli husus, bu belgeyi her iki tarafın da kabul etmesidir. Hem sigortalı hem de sigorta şirketi zeyilname hazırlanma konusunda anlaşmış olmalıdır. Sigorta şirketleri, tek taraflı olarak sözleşme maddelerini değiştiremezler ve sigortalı da sigorta şirketinin rızası olmadan herhangi bir değişikliğe gidemez. Sonuç olarak zeyilnamenin geçerli olması için iki tarafın rızası ve imzası olması şartı bulunmaktadır. Aksi durumda zeyilname geçerli sayılmaz.

#Zeyilname
#Sigorta
#Sigortambir
#
Facebook Görsel Twitter Görsel İnsta Görsel Linkedin Görsel

Sigorta Kampanyaları

Tüm Kampanyalar